• TEHNIČKE USLUGE

POŠALJITE UPIT

Obratite nam se sa povjerenjem i prepustite odabir vozila našem stručnjaku.

Uvjeti korištenja

TEHNIČKE USLUGE

Sofisticirana dijagnostika i sofisticirani sustavi obuke, detaljna tehnička publikacija i detaljan katalog rezervnih dijelova raspoloživ on-line, nevezan na vještine ekskluzivne zajednice stručnjaka sa područja elektronike. Veliki tehnički know-how Iveco koristi u svakodnevnom pružanju podrške svojim kupcima i servisnoj mreži, kako bi im mogućnost funkcioniranja na optimalan način, temeljeći ovo na uvjerenju da je odlika vodećih kompanija dijeliti know-how sa svojim partnerima.
 
Brza, precizna dijagnostika neipravnosti funkcioniranja vozila i uputstva koja omogućuju servisima predlaganje brzog rješenja problema. Iveco je projektirao novu dijagnostičku platformu u skladu sa razvojem svojih vozila, u odgovoru na ove rastuće potrebe, bilo od strane kupaca bilo od servisne mreže.
 
Poznat kao E.A.S.Y. (Electronic Advanced System – sofisticirani elektronski sustav), sustav koji omogućava dijagnozu različitih elektronskih kontrolnih uređaja na vozilu primjenom komunikacijskog modula (ECI) i posebno osobno računalo za ovu vrstu aplikacije. Namjena je ovog osobnog računala da služi kao sofisticiran radionički alat: ono je otporno na udarac, vodootporno, a posjeduje ekran koji je savršeno vidljiv čak i na sunčevom svjetlu, a ako se zarotira, može ga se koristiti i u modu dodirom na ekran (znači, bez uporabe tipkovnice).
 
ECI modul može komunicirati sa svim postojećim – i budućim – Ivecovim upravljačkim uređajima, a softversko sučelje je vrlo prilagodljivo korisniku. Nove verzije softvera za platformu E.A.SY. osmišljene su tako da mogu dati na raspolaganje jednostavno intuitivno sučelje za konzultiranje vodiča za popravke organiziranom po simptomima na jasan način. Ovo zbog toga što uspjeh sofisticirane dijagnostike ovisi o raspoloživosti sofisticiranog alata u uvjetima brzog odgovora i izvršenja, povezanim sa preciznim, ažuriranim, lako dostupnim informacijama.
 
E.A.SY. je srce Ivecove sofisticirane dijagnoze i predstavlja jezgru buduće radionice, zahvaljujući pored ostalog i suradnji sa teleservisima i svim drugim Ivecovim pomagalima, pomoću kojih se ovaj sustav može u najkraćem roku povezati iskorištavanjem široke lepeze uređaja za komunikaciju.